Gopay platby
 

                    

Pračky Samsung
 
E1 Neplní přiřazený čas
E2 Čerpadlo nebude prázdné.
E3 Přetečení.
E4 OOB.
E5 Teplota vody stoupá / klesá příliš rychle - zkontrolujte termistor.
E6 Teplota vody stoupá / klesá příliš rychle - zkontrolujte termistor.
E7 Tlakový spínač.
E8 Teplota příliš vysoká při nízkoteplotních výplachů - Zkontrolujte termistor.
E9 Únik vody, hladina vody se snížila.
EA Tacho.
EB Motor Triak.
EC termistor.
ED Dveře otevřené.