Gopay platby
 

                    

UHU All Purpose Power transparent 33ml - lepidlo vhodné pro lepení závěsů reproduktorů

UHU All Purpose Power transparent 33ml - lepidlo vhodné pro lepení závěsů reproduktorů
UHU All Purpose Power transparent 33ml - lepidlo vhodné pro lepení závěsů reproduktorů
UHU All Purpose Power transparent 33ml - lepidlo vhodné pro lepení závěsů reproduktorů
71,1 Kč s DPH
58,8 Kč bez DPH
Cena po registraci: 70,4 Kč včetně DPH
SPOČÍTAT SPLÁTKY
již od 3,56 Kč měsíčně
Dostupnost:
Skladem na prodejně 3 ks
Osobně v Mikulově:
dnes 3ks
Přepravní společností:
úterý 7.7 3ks
Osobně    zdarma
Pošta od   79,-
DPD od   99,-
Zásilkovna  od   68,-
Zásil. - SK  od   99,-
AT,PL,HU,DE od 109,-
Kód0195377
Záruka24 měsíců
PopisDiskuze
UHU All Purpose Power transparent 33ml - lepidlo vhodné pro lepení závěsů reproduktorů
transparentní univerzání silné lepidlo
UHU All Purpose Power je univerzální pruhledné lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro lepení všech slepitelných materiálů.
UHU All Purpose Power je polyuretanové lepidlo které se svými vlastnostmi v oblastech použití je převratnou změnou ve způsobu, technologii a výsledcích lepení.
UHU All Purpose Power odolává horké vodě, čistícím prostředkům, ředěným louhům, kyselinám, alkoholu a teplotám od -30°C do +70°C.

UHU All Purpose Power je transparentní, extra rychlé a extra silné.
UHU All Purpose Power lze aplikovat na jeden (mokré lepení) či oba lepené materiály (kontaktní lepení)
UHU All Purpose Power lze použit pod vodou (lepení měkčeného PVC - záplaty apod.)

UHU All Purpose Power Lepí spolehlivě všechny materiály s výjimečnou pevností. Vhodné zejména pro lepení a opravy dřeva, tvrzených i měkčených plastů (vynikající pro opravy a lepení plastové obuvi, bazénových folií, nafukovacích matrací apod.), keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, kartonu apod. Měkčené plasty jako vinyl je možné lepit i pod vodou. Není vhodné pro lepení polystyrenu, PP, PE, teflonu a silikonu.

Návod k použití: Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Mokré lepení: Pokud je minimálně jeden povrch porézní, stačí lepidlo nanést na jeden povrch, materiály spojit a zafixovat do vytvrzení lepidla - 24 hodin. Kontaktní lepení: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu. Nechejte 10 - 25 minut zavadnout. Všechno rozpouštědlo musí být odpařené!!! U hodně porézních materiálů můžete opakovat vícekrát – kůže, molitan, … Potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.

Důležité: Lepidlo a lepené části musí mít pokojovou teplotu (+20°C).
Skvrny: k jejich odstranení použijte aceton. Uchovávejte v tomto blistru v chladném prostředí prostém mrazu.
Upozornění: hořlavé kapaliny (kat.2), vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2), toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (narkotické účinky, ospalost) (kat.3).

NEBEZPEČÍ!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence:
P210 Ghraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce:
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Doplňující informace o nebezpečnosti:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Označení pro nebezpečné složky: aceton, ethylacetát
Diskuze k produktu
Máte otázku? Zajímá vás konkrétní detail? Zeptejte se nás.
Položit dotaz
Nový dotaz
Vaše jméno:
Váš e-mail:
(E-mail nebude zveřejněn)
Nadpis:
Text příspěvku:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
(E-mail nebude zveřejněn)
Text příspěvku: