Gopay platby
 

                    

 

i00 Nízké napětí v síťi
i10 Zavřený vodovodní kohoutek
i20 Problém s vypouštěním (zanesené, ucpané)
i30 Systém kontroly vody "Aqua control"
i40 Analogový tlakový spínač
i50 Problémy s mycím motorem
i60 Problémy s topným článkem (topné těleso)
i70 Problém s NTC (čidlo teploty)
i90 Problémy s konfigurací (volat servis)
iBO Problém se snímačem zakalenosti
iCO

Problém v komunikaci (volat servis

iDO Problémy otáčkoměru
iEO Pozice průtokoměru
iFO Přeplnění