Gopay platby
 

                    

Vážení zákazníci. 

Jsme zde stále pro vás.
Provozovna funguje v omezeném provozu pro výdej zboží z našeho elektronického obchodu, výdejny zásilkovny
a PPL ParcelShop. Služby servisu nejsou omezeny.

Obchodní podmínky

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elektro-Ivičič


  Sídlo: Jan Ivičič, Husova 34, Mikulov 692 01
  Identifikační číslo: 40366596
  DIČ: CZ7112144050

  zapsané v obchodním rejstříku Okresního živnostenského úřadu v Břeclavi. Živnostenský list č.j. OŽU/270/98/Ľ/F, ev.č. 370400-9030-01  (dále jen „Prodávající“)


  pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elektro-ivicic.cz


  Kontaktní údaje Prodávajícího:

  Adresa pro doručování: Elektro-Ivicic
    K vápence 1840/2B
    692 01 Mikulov
    (dále jen „Kontaktní adresa“)
  Adresa elektronické pošty: info(@)elektromikulov.cz
    (dále jen „Kontaktní email“)
  Telefon: (+420) 519 511 398,
  (+420) 777 288 063 (mobilní operátor Vodafone)
    (dále jen „Kontaktní telefon“)


  1. 1. Úvodní ustanovení   

   1.1.

   Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Elektro-Ivičič (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

    

   1.2.

   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

    

   1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

    

   1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

    

   1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    

   1.6. Spolupráce s velkoobchodními partnery se řídí dle „Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.“

    

   2. Uživatelský účet  

   2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

    

   2.2.

   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

    

   2.3.

   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

    

   2.4.

   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

    

   2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

    

   2.6.

   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

    

   3. Uzavření kupní smlouv  

   3.1

   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a ceny dopravy.  Ceny zboží a dopravy jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

    

   3.2.

   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    

   - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

   - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

    

   3.3.

   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

    

   3.4.

   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

    

   3.5.

   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

    

   4. Cena zboží a platební podmínky

     

   4.1. Ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné pro elektronické objednávky po dobu zveřejnění na e-shopu, do doby vystavení nové cenové nabídky. Ceny jsou konečné, včetně všech daní a poplatků (DPH, PHE), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    

   - Dobírka – zboží bude odběrateli zasláno prostřednictvím PPL, GLS, Zásilkovna nebo České pošty. Odběratel zaplatí dobírku hotově, nebo platební kartou (PPL, GLS, Zásilkovna)  proti převzetí zásilky

   - Platba v hotovosti – při osobním odběru 

   - Platba platební kartou – při osobním odběru a v části E-shopu (VISA, MasterCard, Maestro)

   - Bezhotovostní platba - platby přes platební bránu Gopay (MojePlatba, ePlatby, mPeníze, Fio banka, Česká Spořitelna, Bankovní převod)

    Více o platbě

   Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

    

   4.2.

   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží ve smluvené výši.

    

   5. Odstoupení od kupní smlouvy

    

   5.1.

   Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@elektromikulov.cz 

    

   5.2.

   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

    

   5.3.

   V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však, ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

    

   5.4.

   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  2.  

   Nárok na odstoupení od kupní smlouvy zaniká u výrobku objednané na objednávku kupujícího ( speciálně upravené zboží, konkrétní náhradní díly), rozbalené CD nosiče.

   6. Přeprava a dodání zboží 

    

   6.1.  Položky, které jsou skladem, expedujeme ihned.  Ostatní zboží expedujeme dle možností našich dodavatelů.  Pro urychlené počítačové zpracování  objednávek je nutné uvádění objednacích čísel zboží.  Uveďte také své IČO, DIČ (firmy) a v případě dopravy i telefonní číslo, které je nutné.  Zboží zasíláme na dobírku právnickým i fyzickým osobám.

    

   6.2.  Účtujeme skutečné náklady podle hmotnosti, rozměru a pojištění zásilky. 

    

   6.3.

   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

    

   6.4.

   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    

   6.5.

   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

    

   6.6.

   Doručení zásilky firmou PPL - doručení zásilky přímo na adresu: do 24 hod.po vyexpedování zboží , 2 pokusy o doručení, poté , možnost sledování zásilky dle podacího čísla na www.PPL.cz. Možnost změny adresy doručení a uložení na výdejní místa ParcelShopu

    

   6.7.


   Doručení zásilky společností Česká pošta

   Doporučujeme zasílání zásilky formou balíku do ruky České pošty, s.p. – doručení zásilky přímo na adresu: následující pracovní den po podání, při nezastižení bude zásilka uložena na nejbližší poště po dobu 7 dnů. Pohyb balíku můžete neustálé sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

   Doručení zásilky formou Balík na poštu - doručení zásilky na  vámi vybranou adresu pošty: následující pracovní den po podání, zásilka bude uložena na na vámi vybrané poště po dobu 7 dnů. Pohyb balíku můžete neustálé sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

   Doručení zásilky formou Balík do balíkovny - doručení zásilky na  vámi vybranou adresu balíkovny České pošty: následující pracovní den po podání, zásilka bude uložena na na vámi vybrané Balíkovně po dobu 7 dnů. Pohyb balíku můžete neustálé sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.
   Seznam Balíkoven naleznete, zde, nebo na stránkách České pošty.


   6.8

   Doručení zásilek formou výdejních míst Zásilkovna.cz
    

  3.  

   6.9.

   Dodávka zboží na Slovensko:

   Zboží expedujeme denně, prostřednictvím přepravních společností PPL, nebo Zásilkovna.cz. Zásilky fakturujeme v EUR, aktuálním devizovým kurzem, stanoveným ČNB ke dni zdanitelného plnění.

   6.10.

   bližší informace o dopravě a způsobu úhrady naleznete na našich stránkách Doprava a dostupnost zboží 

    

   -Aktuální ceny naleznete v druhém kroku nákupního košíku.

    

    

   1.  Osobní odběr zboží

    

   7.1.

   Zákazník má možnost objednání a vyzvednutí zboží na adrese provozovny.

  4. Elektro-Ivičič
   K vápence 1840/2B
   692 01, Mikulov na Moravě 

   Pokud jste zvolili osobní odběr, vyčkejte prosím až budete informováni, že zboží je připraveno na výdejním místě
   (zpravidla SMS nebo EMAIL). 

    

   7.2.

   Úhrada u osobních odběrů:

   - v hotovosti

   - platební kartou na prodejně (VISA, MasterCard, Maestro)

     

   8. Práva z vadného plnění

    

   8.1.

   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

    

   8.2.

   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    

   - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné   - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá   - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy   - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

     - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    

   8.3.

   Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

    

   8.4.

   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

    

   8.5.

   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

    

   Elektro-Ivičič
   K vápence 1840/2B
   69201, Mikulov na Moravě
   tel. 519 511 398, 777288063  

   Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

    

   8.6.

   Zákonem daná záruční lhůta je 24 měsíců.

    

   9. Ochrana osobních údajů

    

   9.1.

   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dokumentu Zásady o ochraně osobních údajů.

    

   9.2.

   Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

    

   9.3.

   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

    

   9.4.

   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    

   10. Další práva a povinnosti smluvních stran

    

   10.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacenim celé kupní ceny zboží.

    

   10.2.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO:00020869, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz 

    

   11. Zasílání obchodních sdělení

    

   11.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

    

    

   12. Závěrečná ustanovení

    

   12.1.

   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


   13.1

   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019