Chybová hlášení Romo

              

  

Popis závady

  
  

Indikace závady na ovládacím panelu

  

 

  
  

Možná závada

  
  

Způsob odstranění    závady

  
  

2, 4, 6, 7, 10

  

Rozhraní

  
  

1    rozhraní

  
  

8    rozhraní

  
  

9 rozhraní

  

1

2

3

4

5

6

7

Nadměrné pěnění

1.   Použitý nevhodný prací prostředek

1.   Použít vhodný prací prostředek

2.   Použito nadměrné množství pracího prostředku

2.   Snižte dávkování

Vada   modulu voliče (elektronického bloku)

SEL

····1)

●○○○●

Volič   je vadný

Vyměňte   řídící modul nebo elektronický blok

Vadné   teplotní čidlo

«F   2»

or

                

                    
            

20°

             

           

 

 

(pouze   pro 10. rozhraní pračky)

oo·o

○○●○○

                

                    
            

20°

             

         

 

Nebo

○○○●○

1.   Přerušený drát v ve svazku nebo studený spoj

 

1.   Zkontrolujte odpor mezi kontakty teplotního čidla a elektronického bloku a   spolehlivost jejich upevnění. Pokud zjistíte studený spoj, odstraňte závadu.

2.   Teplotní čidlo je vadné

2.   Teplotní čidlo má mít odpor 5,7 – 6,1 kOhm. V případě poruchy topného tělesa   jej vyměňte.

3.   Vadný řídící modul elektronického bloku

3.   Vyměňte řídící modul elektronického bloku

 

Vadné topné těleso

«F 3»

oo··

○○●●○

○○○●●

1.   Přerušený vodič v kabelu nebo studený spoj

1.   Zkontrolujte odpor mezi topným tělesem a elektronickým blokem s ohledem na   upevnění. Odstraňte případnou závadu.

 

2. Vadné topné těleso

2. Změřte odpor mezi   kontakty topného tělesa – správná hodnota je 25 až 31 Ohmů. V případě závady   vyměňte těleso.

3.   Vadný řídící modul elektronického bloku

3.   Vyměňte řídící modul elektronického bloku

Závada vypouštěcího čerpadla

«F 4»



○●○○○

○○●○○

1. Špatně instalovaná   vypouštěcí hadice.

1. Instalujte hadici podle   uživatelského manuálu

 

 

 

 

 

 

 

2. vypouštěcí hadice je   ucpaná.

2. Vyčistěte hadici.

 

 

 

 

 

 

 

3. Zablokované lopatky   čerpadla. V čerpadle jsou cízí tělesa blokující chod čerpadla.

3. Vyčistěte těleso čerpadla   a zkontrolujte volné protáčení rotoru.

 

 

 

 

 

4. Spojka odpadní hadice je   instalovaná špatně.

4. Zkontrolujte správnost instalace spojek hadice s   ohledem na přítomnost ohybů, převisů, špatné slícování značek. V případě   nalezení závady proveďte příslušnou opravu instalace. V případě nemožnosti   odstranit převisy, hadice se musí vyměnit.

 

 

 

 

 

5. Odpad je ucpán

5. Vyčistěte hadici

 

 

 

 

 

6. Kuličkový uzávěr v   odpadní hadici je přilepen

6. Vylejte vodu z pračky   hadicí a vyměňte odpadní hadici (pokud je to potřeba)

 

 

 

 

 

7. Přerušený drát v kabelu   nebo studený spoj

7. Změřte odpor mezi   kontakty čerpadla a elektronickým blokem a spolehlivost jejich upevnění. V   případě přerušení vodiče nebo špatného upevnění opravte závadu

 

 

 

 

 

8. Motor čerpadla je vadný

8. Změřte odpor mezi   kontakty čerpadla. Správná hodnota je 160   až 210 Ohm. V případě závady vyměňte motor čerpadla.

 

 

 

 

 

9. Řídící modul   elektronického bloku je vadný

9. Vyměňte řídící modul   elektronického bloku

Závada napouštění vody

«F 5»



○●○●○

○○●○●

1. Uzavřený kohoutek

1. Otevřete kohout

 

 

 

 

 

2. Nízký tlak v rozvodu vody   (tlak nižší než 0,05 MPa)

2. Zkontrolujte tlak v   potrubí

 

 

 

 

 

3. Napouštěcí hadice je   ucpaná

3. Odpojte napouštěcí hadici   z pračky. Zkontrolujte, zda voda po otevření kohoutu vytéká z hadice. Pokud   voda nevytéká, vyčistěte nebo vyměňte hadici

 

 

 

 

 

4. Filtr napouštěcí hadice   nebo filtr elektrického ventilu je ucpán

4. Vyčistěte filtr   napouštěcí hadice nebo filtr elektrického ventilu

 

 

 

 

 

5. Přerušený vodič v kabelu   nebo studený spoj

5. Změřte odpor mezi   kontakty elektrického ventilu a elektronického bloku a spolehlivost upevnění.   V případě nalezení závady opravte.

 

 

 

 

 

6. Elektrický ventil je   vadný

6. Změřte odpor mezi   kontakty elektrického ventilu, měl by být 3,5 až 4,5 kiloohm. V případě   nalezení závady vyměňte solenoid/ventil.

 

 

 

 

 

7. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

7. Vyměňte řídící   modul nebo elektronický blok

Závada zastavení motoru

«F 6»



○●●○○

○○●●○

Vadný elektronický   blok

Vyměňte elektronický   blok

Závada frekvence sítě

«F 7»



○●●●○

○○●●●

1. Frekvence sítě je mimo   rozsah (50 ± 1) Hz

1. Volejte servis dodavatele   proudu

 

 

 

 

 

2.   Řídící modul nebo elektronický blok je vadný

2.   Vyměňte řídící modul nebo elektronický blok

Závada přetečení

«F 8»



●○○○○

○●○○○

1. Trubice čidla relé je   poškozená nebo upadlá

1. Vyměňte nebo instalujte   novou trubici čidla relé

 

 

 

 

 

2. Čidlo relé je vadné

2. Vyměňte čidlo relé

 

 

 

 

 

3. Vadný elektrický ventil

3. Vyměňte elektrický ventil

 

 

 

 

 

4.   Řídící modul nebo elektronický blok je vadný

4.   Vyměňte řídící modul nebo elektronický blok

Čidlo otáčení vadné

«F 9»



●○○●○

○●○○●

Přehřátí motoru

1. Porušení provozních   podmínek (naložení prádla, napětí v síti a frekvence). Konzultujte se   zákazníkem

 

 

 

 

 

Přerušení drátu v   kabelu motoru nebo studený spoj

2. Změřte odpor mezi   kontakty motoru a elektronického bloku a spolehlivost spojů. V případě   nalezení závady tuto odstraňte

 

 

 

 

 

Vadný motor

3. Vyměnit motor

 

 

 

 

 

Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

4. Vyměňte řídící   modul nebo elektronický blok

Vadný triak blokování elektronického zámku dvířek

«F 10»



●○●○○

○●○●●

1. Vadný elektrický zámek

1. Vyměňte elektrický zámek

 

 

 

 

 

2. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

2. Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Vada elektrického zámku

«door»



●○●●○

○●○●○

1. Dvířka jsou nedostatečně   zavřená

1. Dvířka uzavřít až   uslyšíte cvaknutí zámku

 

 

 

 

 

2. Deformace elektrického   zámku blokování dvířek během instalace

2. Odstraňte deformaci   elektrického zámku blokování dveří

 

 

 

 

 

3. Rozpojený kontakt mezi   elektronickým blokem a elektrickým zámkem blokování dvířek (přerušení   plochého kabelu)

3. Zkontrolujte neporušenost   el. obvodu mezi elektronickým blokem a elektrickým zámkem blokování dvířek. V   případě závady vyměňte plochý kabel.

 

 

 

 

 

4. Vadný elektrický zámek   blokování dvířek

4. Vyměňte elektrický zámek

 

 

 

 

 

5. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

5. Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Závada triaku elektrického motoru

«F 12»



●●○○○

○●●○○

Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Závada variabilního datového souboru

«F 13»



○●●○●

Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Závada softwaru (požadavky na I2C nejsou zpracovávány)

«F 14»



1. Řetězec mezi řídícím   modulem a modulem rozhraní je vadný.

 

1. Vyměňte řetězec

 

 

 

 

 

2. Vadný modul rozhraní.

 

2. Vyměňte modul rozhraní.

 

 

 

 

 

 

3. Vadný řídící modul.

 

2. Vyměňte řídící modul.

 

Únik vody z vany pračky

«F 15»

-

○○○●○

1. Vadné spojky nebo   netěsnost či otvor v pryžových součástech

1. Zkontrolujte správné   nasazení svorek a kvalitu spojů pryžových součástí. V případě potřeby   vyměňte.

 

 

 

 

 

 

2. Kryty vany pračky spolu   nedrží

2. Zkontrolujte správné   utažení šroubů krytů vany

 

               

  

Popis závady

  
  

Indikace závady na ovládacím panelu

  

 

  
  

Možná závada

  
  

Způsob odstranění    závady

  
  

2, 4, 6, 7, 10

  

Rozhraní

  
  

1    rozhraní

  
  

8    rozhraní

  
  

9 rozhraní

  

1

2

3

4

5

6

7

Nadměrné pěnění

1.   Použitý nevhodný prací prostředek

1.   Použít vhodný prací prostředek

2.   Použito nadměrné množství pracího prostředku

2.   Snižte dávkování

Vada   modulu voliče (elektronického bloku)

SEL

····1)

●○○○●

Volič   je vadný

Vyměňte   řídící modul nebo elektronický blok

Vadné   teplotní čidlo

«F   2»

or

                

                    
            

20°

             

           

 

 

(pouze   pro 10. rozhraní pračky)

oo·o

○○●○○

                

                    
            

20°

             

         

 

Nebo

○○○●○

1.   Přerušený drát v ve svazku nebo studený spoj

 

1.   Zkontrolujte odpor mezi kontakty teplotního čidla a elektronického bloku a   spolehlivost jejich upevnění. Pokud zjistíte studený spoj, odstraňte závadu.

2.   Teplotní čidlo je vadné

2.   Teplotní čidlo má mít odpor 5,7 – 6,1 kOhm. V případě poruchy topného tělesa   jej vyměňte.

3.   Vadný řídící modul elektronického bloku

3.   Vyměňte řídící modul elektronického bloku

 

Vadné topné těleso

«F 3»

oo··

○○●●○

○○○●●

1.   Přerušený vodič v kabelu nebo studený spoj

1.   Zkontrolujte odpor mezi topným tělesem a elektronickým blokem s ohledem na   upevnění. Odstraňte případnou závadu.

 

2. Vadné topné těleso

2. Změřte odpor mezi   kontakty topného tělesa – správná hodnota je 25 až 31 Ohmů. V případě závady   vyměňte těleso.

3.   Vadný řídící modul elektronického bloku

3.   Vyměňte řídící modul elektronického bloku

Závada vypouštěcího čerpadla

«F 4»



○●○○○

○○●○○

1. Špatně instalovaná   vypouštěcí hadice.

1. Instalujte hadici podle   uživatelského manuálu

 

 

 

 

 

 

 

2. vypouštěcí hadice je   ucpaná.

2. Vyčistěte hadici.

 

 

 

 

 

 

 

3. Zablokované lopatky   čerpadla. V čerpadle jsou cízí tělesa blokující chod čerpadla.

3. Vyčistěte těleso čerpadla   a zkontrolujte volné protáčení rotoru.

 

 

 

 

 

4. Spojka odpadní hadice je   instalovaná špatně.

4. Zkontrolujte správnost instalace spojek hadice s   ohledem na přítomnost ohybů, převisů, špatné slícování značek. V případě   nalezení závady proveďte příslušnou opravu instalace. V případě nemožnosti   odstranit převisy, hadice se musí vyměnit.

 

 

 

 

 

5. Odpad je ucpán

5. Vyčistěte hadici

 

 

 

 

 

6. Kuličkový uzávěr v   odpadní hadici je přilepen

6. Vylejte vodu z pračky   hadicí a vyměňte odpadní hadici (pokud je to potřeba)

 

 

 

 

 

7. Přerušený drát v kabelu   nebo studený spoj

7. Změřte odpor mezi   kontakty čerpadla a elektronickým blokem a spolehlivost jejich upevnění. V   případě přerušení vodiče nebo špatného upevnění opravte závadu

 

 

 

 

 

8. Motor čerpadla je vadný

8. Změřte odpor mezi   kontakty čerpadla. Správná hodnota je 160   až 210 Ohm. V případě závady vyměňte motor čerpadla.

 

 

 

 

 

9. Řídící modul   elektronického bloku je vadný

9. Vyměňte řídící modul   elektronického bloku

Závada napouštění vody

«F 5»



○●○●○

○○●○●

1. Uzavřený kohoutek

1. Otevřete kohout

 

 

 

 

 

2. Nízký tlak v rozvodu vody   (tlak nižší než 0,05 MPa)

2. Zkontrolujte tlak v   potrubí

 

 

 

 

 

3. Napouštěcí hadice je   ucpaná

3. Odpojte napouštěcí hadici   z pračky. Zkontrolujte, zda voda po otevření kohoutu vytéká z hadice. Pokud   voda nevytéká, vyčistěte nebo vyměňte hadici

 

 

 

 

 

4. Filtr napouštěcí hadice   nebo filtr elektrického ventilu je ucpán

4. Vyčistěte filtr   napouštěcí hadice nebo filtr elektrického ventilu

 

 

 

 

 

5. Přerušený vodič v kabelu   nebo studený spoj

5. Změřte odpor mezi   kontakty elektrického ventilu a elektronického bloku a spolehlivost upevnění.   V případě nalezení závady opravte.

 

 

 

 

 

6. Elektrický ventil je   vadný

6. Změřte odpor mezi   kontakty elektrického ventilu, měl by být 3,5 až 4,5 kiloohm. V případě   nalezení závady vyměňte solenoid/ventil.

 

 

 

 

 

7. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

7. Vyměňte řídící   modul nebo elektronický blok

Závada zastavení motoru

«F 6»



○●●○○

○○●●○

Vadný elektronický   blok

Vyměňte elektronický   blok

Závada frekvence sítě

«F 7»



○●●●○

○○●●●

1. Frekvence sítě je mimo   rozsah (50 ± 1) Hz

1. Volejte servis dodavatele   proudu

 

 

 

 

 

2.   Řídící modul nebo elektronický blok je vadný

2.   Vyměňte řídící modul nebo elektronický blok

Závada přetečení

«F 8»



●○○○○

○●○○○

1. Trubice čidla relé je   poškozená nebo upadlá

1. Vyměňte nebo instalujte   novou trubici čidla relé

 

 

 

 

 

2. Čidlo relé je vadné

2. Vyměňte čidlo relé

 

 

 

 

 

3. Vadný elektrický ventil

3. Vyměňte elektrický ventil

 

 

 

 

 

4.   Řídící modul nebo elektronický blok je vadný

4.   Vyměňte řídící modul nebo elektronický blok

Čidlo otáčení vadné

«F 9»



●○○●○

○●○○●

Přehřátí motoru

1. Porušení provozních   podmínek (naložení prádla, napětí v síti a frekvence). Konzultujte se   zákazníkem

 

 

 

 

 

Přerušení drátu v   kabelu motoru nebo studený spoj

2. Změřte odpor mezi   kontakty motoru a elektronického bloku a spolehlivost spojů. V případě   nalezení závady tuto odstraňte

 

 

 

 

 

Vadný motor

3. Vyměnit motor

 

 

 

 

 

Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

4. Vyměňte řídící   modul nebo elektronický blok

Vadný triak blokování elektronického zámku dvířek

«F 10»



●○●○○

○●○●●

1. Vadný elektrický zámek

1. Vyměňte elektrický zámek

 

 

 

 

 

2. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

2. Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Vada elektrického zámku

«door»



●○●●○

○●○●○

1. Dvířka jsou nedostatečně   zavřená

1. Dvířka uzavřít až   uslyšíte cvaknutí zámku

 

 

 

 

 

2. Deformace elektrického   zámku blokování dvířek během instalace

2. Odstraňte deformaci   elektrického zámku blokování dveří

 

 

 

 

 

3. Rozpojený kontakt mezi   elektronickým blokem a elektrickým zámkem blokování dvířek (přerušení   plochého kabelu)

3. Zkontrolujte neporušenost   el. obvodu mezi elektronickým blokem a elektrickým zámkem blokování dvířek. V   případě závady vyměňte plochý kabel.

 

 

 

 

 

4. Vadný elektrický zámek   blokování dvířek

4. Vyměňte elektrický zámek

 

 

 

 

 

5. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

5. Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Závada triaku elektrického motoru

«F 12»



●●○○○

○●●○○

Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Závada variabilního datového souboru

«F 13»



○●●○●

Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Závada softwaru (požadavky na I2C nejsou zpracovávány)

«F 14»



1. Řetězec mezi řídícím   modulem a modulem rozhraní je vadný.

 

1. Vyměňte řetězec

 

 

 

 

 

2. Vadný modul rozhraní.

 

2. Vyměňte modul rozhraní.

 

 

 

 

 

 

3. Vadný řídící modul.

 

2. Vyměňte řídící modul.

 

Únik vody z vany pračky

«F 15»

-

○○○●○

1. Vadné spojky nebo   netěsnost či otvor v pryžových součástech

1. Zkontrolujte správné   nasazení svorek a kvalitu spojů pryžových součástí. V případě potřeby   vyměňte.

 

 

 

 

 

 

2. Kryty vany pračky spolu   nedrží

2. Zkontrolujte správné   utažení šroubů krytů vany

 

 

 

 

 

3. Vadný spínač Aqua-stop

3. Vyměňte aqua-stop

 

 

 

 

 

4. Únik vody přes těsnění   nebo lem dvířek

4. Opravte těsnící schopnost   dvířek výměnou těsnění či lemu

 

 

 

 

 

5. Prasklina vany pračky

5. Vyměňte vanu

 

 

 

 

 

6. Únik vody přes napouštěč

6. Vyměňte napouštěč   (dispenser)

 

 

 

 

 

7. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

7. Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Topné těleso hřeje trvale

-

○○○○●

●○○○○

Vadný elektronický blok (relé   topného tělesa)

Vyměňte elektronický blok

Závada hladinového relé

-

●●●●○

Vadné hladinové relé

Vyměňte hladinové relé

1) Černý kruh značí, že indikátor nebo modul   rozhraní je spálený

2) U praček s 8 rozhraními musí být vyměněn elektronický blok

3) Pouze pro pračky s funkcí aqua-stop

 

 

 

3. Vadný spínač Aqua-stop

3. Vyměňte aqua-stop

 

 

 

 

 

4. Únik vody přes těsnění   nebo lem dvířek

4. Opravte těsnící schopnost   dvířek výměnou těsnění či lemu

 

 

 

 

 

5. Prasklina vany pračky

5. Vyměňte vanu

 

 

 

 

 

6. Únik vody přes napouštěč

6. Vyměňte napouštěč   (dispenser)

 

 

 

 

 

7. Řídící modul nebo   elektronický blok je vadný

7. Vyměňte řídící modul nebo   elektronický blok

Topné těleso hřeje trvale

-

○○○○●

●○○○○

Vadný elektronický blok (relé   topného tělesa)

Vyměňte elektronický blok

Závada hladinového relé

-

●●●●○

Vadné hladinové relé

Vyměňte hladinové relé

1) Černý kruh značí, že indikátor nebo modul   rozhraní je spálený

2) U praček s 8 rozhraními musí být vyměněn elektronický blok

3) Pouze pro pračky s funkcí aqua-stop

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení